• Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30
           Thứ 7: 8:30 - 12:00

Đào tạoTrà Ướp Hoa - Điểm Sáng Trong Văn Hóa Trà Việt Nam

Ảnh quá trình học Trà Ướp Hoa - Điểm Sáng Trong Văn Hóa Trà Việt Nam

THÔNG TIN KHÓA HỌC