• Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30
           Thứ 7: 8:30 - 12:00

Đào tạo3 lý do Trà sữa đóng chai giúp Chủ quán nâng tầm Trải Nghiệm MỚI cho khách hàng.

Ảnh quá trình học 3 lý do Trà sữa đóng chai giúp Chủ quán nâng tầm Trải Nghiệm MỚI cho khách hàng.

THÔNG TIN KHÓA HỌC