• Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 08:30 - 17:30
           Thứ 7: 8:30 - 12:00
WAO Tea Coffee - Chính Sách Quyền Riêng Tư (Privacy Policy)

WAO Tea CoffeeChính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Công ty Cổ phần TMDV We Are One (sau đây gọi tắt là "WAO") có chính sách quyền riêng tư như sau:

Thông tin cá nhân (bao gồm tên, số điện thoại, và địa chỉ email) mà WAO thu được từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng chỉ được dùng trong nội bộ công ty WAO nhằm mục đích tư vấn khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng về sản phẩm và dịch vụ WAO khi khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ này.

WAO không chia sẻ thông tin cá nhân thu được với cá nhân, doanh nghiệp, hoặc tổ chức khác.

Mọi câu hỏi về chính sách quyền riêng tư của WAO có thể được gửi đến info@waoteacoffee.vn để được giải đáp.


Privacy Policy

We Are One Trade Services Co Ltd. (hereby referred to as "WAO") has the following privacy policy:

Personal information (including but not limited to name, phone number, and email address) collected from potential customers or customers are only used internally by WAO for the purpose of consulting potential customers or customers on WAO's services and product offerings when potential customers or customers have the need for such services and products.

WAO does not share collected personal information with outside persons, businesses, or organizations.

All inquiries on WAO's privacy policy can be directed at info@waoteacoffee.vn.