fbpx

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BARISTA - WAO

1 Được thành năm 2017, từ những người trẻ đầy nhiệt huyết và niềm đam mê về nghề cà phê , mong muốn truyền 

1 Được thành năm 2017, từ những người trẻ đầy nhiệt huyết và niềm đam mê về nghề cà phê , mong muốn truyền 

1 Được thành năm 2017, từ những người trẻ đầy nhiệt huyết và niềm đam mê về nghề cà phê , mong muốn truyền 

1 Được thành năm 2017, từ những người trẻ đầy nhiệt huyết và niềm đam mê về nghề cà phê , mong muốn truyền 

1 Được thành năm 2017, từ những người trẻ đầy nhiệt huyết và niềm đam mê về nghề cà phê , mong muốn truyền 

1 Được thành năm 2017, từ những người trẻ đầy nhiệt huyết và niềm đam mê về nghề cà phê , mong muốn truyền 

 

CÁC KHOÁ HỌC TẠI WAO

10 buổi x 2 giờ 30 phút

Chương trình đào barista từ cơ bản đến nâng , giúp học viên hiểu được hành trình từ hạt cà phê đến một tách cà phê , trồng trọt , sơ chế , rang xay , bảo quản , pha chế

14 buổi x 2 giờ 30 phút

Latte Art là nghệ thuật dùng sữa để đổ vào trên tách cà phê

7 buổi x 3 giờ

Giới thiệu các mô hình kinh doanh cà phê và trà sữa tại Việt Nam . Tổng quan về 6 nhóm thức uống phổ biến nhất hiện nay với ...
TOP